Friday, 23 November 2012

Pengharaman buku-buku tulisan saudara rasul Dahri yang telah diperakui haram oleh majlis fatwa kebangsaan


-Buku-buku tulisannya mengelirukan umat Islam di Malaysia, kerana mengambil setengah bahagian sahaja dari maklumat hadis dan meninggalkan/ membuang bahagian yang lain.
-linknya saya sediakan di bawah ini.-
-(copy paste link ini)

http://bit.ly/Y7WLXV?=URDdiharam


h t t p : / / w w w . e - f a t w a . g o v . m y / f a t w a - n e g e r i / pengharaman-buku-buku-tulisan-saudara-rasul-dahri-yang-telah-diperakui-haram-0